Medzi mladými je veľa talentu a inšpirácie

Levoča – 20, október 2016 - Dnešná generácia mladých, žiakov základných a stredných škôl má čo ponúknuť rovesníkom aj ostatným. Dôkazom toho sú obrovské domáce aj medzinárodné úspechy žiakov so zrakovým alebo telesným postihnutím  zo Spojenej školy internátnej v Levoči. Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje festival šikovných, ktorý je jedinečným podujatím kde mladí ľudia zo Slovenska a zahraničia prejavia svoj talent, nadanie aj šikovnosť. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravuje jedinečný festival šikovných. Pod strechou bratislavskej Incheby sa 10. a 11. novembra 2016 zídu žiaci základných a stredných škôl z rôznych kútov Slovenska, ktorí si spolu s rovesníkmi zmerajú svoje sily, talent aj invenciu. Festival šikovných priláka žiakov, aby predviedli nadobudnuté vedomosti a zručnosti a ukázali svoj talent, ich spolužiakov, ktorí sa môžu inšpirovať a školy, ktoré sú domovom mladej generácie.

Počas dvoch novembrových dní sa v Inchebe uskutoční  25. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Výstava JUVYR má za cieľ prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu predstavením tvorivosti a kreativity v profesiách, ukážkami interaktívnych prezentačných a podnikateľských zručností s využitím moderných vzdelávacích nástrojov. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem bude prezentáciou zručností a vedomostí, ktoré si žiaci osvojili v doterajšom simulovanom podnikateľskom prostredí. Súčasťou atraktívneho podujatia budú aj sprievodné aktivity ako súťaže v odborných zručnostiach „Ukáž čo vieš“, v ktorých sa doposiaľ predstavili tisícky žiakov z rôznych stredných škôl. Program spestrí aj interaktívna prezentácia odborného vzdelávania a profesií, ktorá žiakom základných škôl, rodičom a verejnosti pútavou formou priblíži vzdelávacie programy. V ponuke aktivít nebudú chýbať kreatívne motivačné súťaže „Škola mojej profesie“, do ktorých sa počas dvoch ročníkov zapojilo takmer tisíc žiakov základných škôl. 

Jedným z dôkazov jedinečného podujatia s výnimočnými mladými ľuďmi sú úspechy žiakov so zrakovým alebo telesným postihnutím  zo Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorí sa pravidelne prezentujú na jednom zo sprievodných podujatí a to na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem. Cvičná firma ako vyučovací predmet patrí k tým formám podnikateľského vzdelávania, ktoré umožňujú užšie prepojenie školskej prípravy s hospodárskou praxou. Cvičná firma pracuje s originálnymi podkladmi z praxe, s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi. Na vzdelávanie využíva obeh dokladov vo vnútri firmy ale aj jej vzťahy s ďalšími firmami doma i v zahraničí ako reálne firmy.

Cvičné firmy sú v podstate obchodné spoločnosti založené žiakmi, ktoré sa učia podnikať v simulovanom prostredí, pričom musia dodržiavať platnú legislatívu a pôsobia v prostredí konkurenčných cvičných firiem doma i v zahraničí. Tie pôsobia na rôznych stredných školách a v súčasnosti je ich viac ako 500. Cvičná firma žiakov levočskej spojenej školy internátnej „Prúty s. r. o.“ získala minulý rok na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 1. miesto za Najlepší stánok. Uspela tak v konkurencii 37 domácich a 13 zahraničných cvičných firiem. Ďalší z radu úspechov sa datuje tohtoročným marcom, kedy uspeli na medzinárodnom podujatí a v Prahe spomedzi 120 člennej konkurencie z deviatich krajín Európy obsadili 3. miesto v kategórii najkrajší zahraničný katalóg. Riaditeľka spojenej školy Edita Tarajčáková vníma tieto úspechy ako dôkaz mimoriadneho talentu svojich žiakov. „V tomto prípade platí, že hendikepovaní ľudia majú mimoriadny cit a je jasné, že sršia energiou a pracovitosťou,“ hovorí riaditeľka školy a ďalej dodáva: „Ich úspechy šíria doma aj v zahraničí dobré meno školy, čo dokazuje, že dobrý marketing vedia robiť nielen v cvičnej firme, ale aj v skutočnom priestore.“ 

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktoré podujatie organizuje Michal Bartók vníma festival šikovných ako „dvojdňovú aktivitu, ktorá bude nielen ukážkou vedomostí a zručností žiakov, ale tiež prezentáciou práce pedagogických i odborných zamestnancov. Tento ročník vnímame ako festival šikovných, pretože pre mladých šikovných žiakov vytvárame priestor prejaviť sa prostredníctvom invencie a inovácie, nadšením a schopnosťami.“ Novembrová prezentácia žiackych lídrov je pripravovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana.