Festival šikovných

Festival šikovných už tento týždeň

Bratislava – 8, november 2016 – Už tento týždeň sa v Bratislave uskutoční Festival šikovných. Presne takto nazval Štátny inštitút odborného vzdelávania pestrú paletu podujatí, ktoré do bratislavskej Incheby prilákajú žiakov, učiteľov a školy zo Slovenska aj zo zahraničia.

Počas dvoch dní a to 10. a 11. novembra 2016 sa pod jednou strechou stretnú žiaci, ktorí budú svoje nadanie a talent prezentovať na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, tiež na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník. Ďalšími sprievodnými podujatiami bude napríklad prezentácia programovania a konštrukcie LEGA a súpravy MERKÚR vo vyučovaní a krúžkovej činnosti, workshop na tému „Spoločenská zodpovednosť a systém duálneho vzdelávania,“, seminár venovaný podnikateľskému vzdelávania a finančnej gramotnosti cestou cvičnej firmy a predstavenie Duálnej akadémie s názvom „Profesionál s praxou už po strednej škole.“

„Každé z pripravovaných podujatí je atraktívne svojím obsahom, čo dokazuje doterajší záujem o účasť. Ten je taký obrovský, že kapacitné dôvody nám neumožnili vyhovieť záujmu všetkých škôl o prezentácie formou poskytnutia prezentačného stánku. Pravdou však je, že aj tentokrát sa žiaci našich základných a stredných škôl budú mať možnosť stretnúť so svojimi rovesníkmi zo zahraničia, nakoľko ich školy sa na podujatie hlásili tesne po začiatku školského roka,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók.

Nakoľko ŠIOV si tento rok pripomína 25. výročie svojho založenia, súčasťou slávnostného otvorenia Festivalu šikovných bude aj udeľovanie pamätnej plakety za podporu rozvoja stredného odborného vzdelávania a prípravy. Medzi ocenenými budú členovia vlády a zamestnávateľov, s ktorými ŠIOV dlhodobo spolupracuje.    

Na festivale sa predstavia aj stredné odborné školy, ktoré naštartovali spoluprácu so zamestnávateľmi po vzore, ktorý funguje vo Švajčiarsku. Na Slovensku sa realizuje pod názvom „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“.

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktoré podujatie organizuje Michal Bartók vníma blížiaci sa Festival šikovných ako „dvojdňovú aktivitu, ktorá bude nielen ukážkou vedomostí a zručností žiakov, ale tiež prezentáciou práce pedagogických i odborných zamestnancov. Tento ročník vnímame ako festival šikovných, pretože pre mladých šikovných žiakov vytvárame priestor prejaviť sa prostredníctvom invencie a inovácie, nadšením a schopnosťami.“

Novembrová prezentácia žiackych lídrov je pripravovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana. Festival šikovných sa uskutoční tento štvrtok a piatok (10. a 11. novembra 2016) v Hale A.0 bratislavského výstaviska Incheba so začiatkom o 9:00 hod. Program dvojdňového podujatia je zverejnený na webovej stránke ŠIOV.