Príklady dobrej praxe

Kompletný zoznam škôl a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania nájdete na tejto adrese http://dualnysystem.sk/ZoznamSkol.aspx