Zelené vozidlá

ŠIOV pracuje na zelených vozidlách    

 

Bratislava – 20. február 2017 – Štátny inštitút odborného vzdelávania spolupracuje na projekte, ktorý sa týka zelených vozidiel. Presnejšie servisu a údržby hybridných áut a elektromobilov.

Projekt, na ktorom spolupracuje 14 partnerov zo 4 krajín – Slovensko, Česko, Maďarsko a Veľká Británia – sa zameriava na spájanie klasického vzdelávania s e-learningovými metódami v oblasti údržby a opráv hybridných a elektronických vozidiel. Projekt je určený pre žiakov učebných a študijných odborov stredných odborných škôl v oblasti automobilového priemyslu. „V projekte sa dôraz upriamuje na využívanie inovatívnych učebných metód ako je bádateľské učenie, či metódy kritického myslenia, čo prinesie kvalitnejšie materiály pre učiteľov aj žiakov,“ hovorí riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók, ktorý zároveň konštatuje: „Slovensko je bezpochyby svetovou automobilovou veľmocou. Budúcnosť patrí vozidlám priateľským k životnému prostrediu a tento projekt veľmi pružne reaguje na ekologické trendy.“

Výstupmi projektu budú e-learningové interaktívne výukové moduly podporené LMS, čo je funkcionalita vzdelávacieho portálu, pracovné listy a videá na praktickú výuku, ale aj metodické materiály pre učiteľov a online výkladový slovník odborných pojmov v jazykových mutáciách partnerov projektu.

Partnermi projektu zo Slovenska je Štátny inštitút odborného vzdelávania, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Súkromná Stredná odborná škola – Duálna akadémia Bratislava a Centre for Modern Education Bratislava.

Školy zapojené do projektu budú testovať a vykonávať pilotáž novo vyvíjaných výučbových materiálov. Organizácie z prostredia automobilového priemyslu obohatia vyvíjané materiály o súčasné poznatky a zároveň budú poskytovať spätnú väzbu.  

Projekt sa začal realizovať v januári tohto roka a potrvá do konca októbra 2019. Viac informácií je publikovaných na webovej stránke www.gwproject.eu.