Systém duálneho vzdelávania a jeho perspektíva

Príďte s nami diskutovať o budúcnosti duálneho vzdelávania a efektívnej príprave žiakov pre potreby trhu práce na Slovensku. Seminár a diskusia sa uskutočnia v stredu, 26. apríla 2017, od 13.30 h v pavilóne K na agrokomplexe – Národnom výstavisku v Nitre. Podujatie je súčasťou celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl MLADÝ TVORCA 2017, ktorú organizuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Počas teoretickej časti, v čase od 14.00 do 14.55 h, sa dozviete najnovšie informácie z oblasti podnikateľského prostredia a prognóz vývoja uplatnenia absolventov na pracovnom trhu.

Štátny inštitút odborného vzdelávania ako realizátor NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality vzdelávania bude jedným z diskutujúcich v rámci panelovej diskusie od 15.15 h. Spolu s nami budú diskutovať aj zástupcovia ministerstva školstva, ministerstva hospodárstva, zamestnávateľov i pedagógov stredných odborných škôl.

Prečo systém duálneho vzdelávania?

  • Je konkrétnym nástrojom na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku.
  • Prepája teoretické vzdelávanie na SOŠ s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa, čím zosúlaďuje výučbu v školách s reálnymi potrebami zamestnávateľov.
  • Počas štúdia žiak získa odborné vzdelanie s pomocou najnovších technológií, pracovné návyky, spozná firemnú kultúru u zamestnávateľa, ale taktiež finančné ohodnotenie formou štipendia alebo odmeny za prácu.
  • Zamestnávateľ získa kvalitných pracovníkov bez nutnosti zaškoľovania či platenia rekvalifikácií, zvyšuje stabilitu firmy, znižuje fluktuáciu, zvyšuje zisk.
  • Ročne odchádza zo škôl iba 4 000 absolventov, ktorí sa uplatnia v odbore, ktorý vyštudovali, no na druhej strane iba v tomto roku odchádza do dôchodku okolo 41 000 zamestnancov odborných profesií a v roku 2024 ich bude približne 46 000.
  • Štátny inštitút odborného vzdelávania reaguje na súčasnú situáciu, a to NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy. Jeho cieľom je zvýšiť flexibilitu školského systému vo vzťahu k potrebám trhu práce a umožniť zamestnávateľom , aby sa aktívne podieľali na odbornej príprave žiakov – svojich budúcich zamestnancov.
  • Národný projekt predpokladá do roku 2020 zapojenie 12 000 žiakov do systém duálneho vzdelávania, zaškolenie 700 inštruktorov, ktorí sa žiakom budú venovať a zriadenie 8 DUAL POINT-ov, kde žiaci i rodičia dostanú informácie o duálnom vzdelávaní.

Program podujatia nájdete tu: http://www.economy.gov.sk/seminar-s-panelovou-diskusiou-k-dualnemu-vzdelavaniu/149247s

Prihlášku na účasť na podujatí nájdete tu: https://goo.gl/3J9QM9

Od 26.4.2017 do 28.4.2017 Vám radi poskytneme informácie o systéme duálneho vzdelávania aj v stánku číslo 87 v pavilóne M4.

Výstava MLADÝ TVORCA 2017 sa koná  27. a 28. apríla 2017 spoločne s podujatím JOB EXPO 2017 a EUROPEAN JOB DAS 2017.