Profesia stolár a zoznam škôl a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania

Trnavský kraj

1. Škola: Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01, Piešťany

1. Zamestnávateľ: Lindner Mobilier s.r.o., Družstevná 7, Madunice

 

Nitrianský kraj

1. Škola: Stredná odborná škola drevárska, Pílska 7, 955 01, Topoľčany

2. Škola: Stredná odborná škola Nitra, Nábrežie mládeže 1, 950 28, Nitra

1. Zamestnávateľ: Decodom, spol. s.r.o., Pílska 7, Topoľčany

2. Zamestnávateľ: EUROPLAC s.r.o., Pod Kalváriou 2020/38, Topoľčany

3. Zamestnávateľ: FINIT WOOD, s. r. o., Čeľadince 2, Topoľčany

4. Zamestnávateľ: Ing. Gejza Varga DREVAR, Dolné Obdokovce, 

Dolné Obdokovce

5. Zamestnávateľ: Krošlák s.r.o., Nitrianska Blatnica 5, Nitrianska Blatnica

6. Zamestnávateľ: STAVMEX Komjatice, s.r.o., Dolná 1430, Komjatice

7. Zamestnávateľ: TRACHEA TEAM s.r.o., Dopravná 3977,

Pod Kalváriou 4461/159, Topoľčany

 

Trenčianský kraj

1. Škola: Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4,

911 05, Trenčín

1. Zamestnávateľ: IDONA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 58, 

Bánovce nad Bebravou

2. Zamestnávateľ: JAMOS, s.r.o., Veľké stankovce 717, Veľké Stankovce

3. Zamestnávateľ: Ľubomír Kočiš, K cintorínu 1511/13, 

Bánovce nad Bebravou

 

Banskobystrický kraj

1. Škola: Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17,

960 01, Zvolen

1. Zamestnávateľ: Ján Petrinec - NIKA, Štúrova 1696, Detva

2. Zamestnávateľ: Makrowin, s.r.o., Areál PPS 1761, Detva

3. Zamestnávateľ: MINTAL s.r.o., Sielnica 414, Sielnica

4. Zamestnávateľ: Trendwood-twd, s.r.o., Kremnička 5, Banská Bystrica

5. Zamestnávateľ: TRIUM schody - interiéry s.r.o., ČS. Armády 118, Budča

 

Prešovský kraj

1. Škola: Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01, Prešov

2. Škola: Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01, 

Spišská Nová Ves

1. Zamestnávateľ: BELHOLZ, s.r.o., Malý Šariš 377, Malý Šariš

2. Zamestnávateľ: DREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o., Slavkovská 27A, 

Kežmarok

3. Zamestnávateľ: Marek Kravec - MARETI, Župčany 92, 08001 Župčany, 

Prešov

4. Zamestnávateľ: SANAS, a.s., Hollého 37, Sabinov, Sabinov

 

Košický kraj

1. Zamestnávateľ: Far - WOOD, s.r.o., Markušovská cesta 28, 

Spišská Nová Ves

2. Zamestnávateľ: Tandem plus crc, s. r. o., Markušovská cesta 14, 

Spišská Nová Ves

3. Zamestnávateľ: TOMIFA spol. s r.o., Iliašovce 69, Iliašovce