Zoznam odborov v školskom roku 2017/2018

Zoznam odborov so žiakmi prvých ročníkov v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2017/2018:

  zoznam odborov so žiakmi v SDV 1 ročník  2017/2018
1 2411 K mechanik nastavovač
2 2487 H 01 autoopravár – mechanik 
3 4524 H agromechanizátor, opravár
4 2679 K mechanik- mechatronik
5 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 
6 2487 H 03 autoopravár – karosár 
7 2487 H 04 autoopravár – lakovník 
8 2697 K mechanik elektrotechnik
9 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení
10 3678 H inštalatér 
11 2413 K mechanik strojov a zariadení
12 3341 K operátor drevrskej a nábytkárskej výroby
13 3355 H stolár 
14 3274 H obuvník 
15 3247 K operátor obuvníckej výroby 
16 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
17 2859 K operátor gumárskej a plastikárskej výroby
18 3370 H čalúnnik 
19 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
20 6445 H kuchár 
21 6444 H čašník, servírka 
22 2423 H nástrojár
23 6442 K obchodný pracovník
24 6444 K čašník, servírka
25 6445 K kuchár
26 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby 
27 2433 H obrábač kovov
28 2412 K mechank číslicovo riadených strojov
29 3661 H murár 
30 3663 H tesár 
31 2954 H mäsiar
32 2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba
33 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
34 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika
35 6405 K pracovník marketingu
36 2430 H operátor strojárskej výroby
37 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia
38 3684 H strechár 
39 2435 H 02 klampiar - stavebná výroba
40 2464 H strojný mechanik
41 2695 Q počítačové systémy
42 2262 K hutník operátor
43 2495 K autotronik
44 6460 H predavač
45 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
46 3762 H železničiar
47 2466 H 10 mechanik opravár – koľajové vozidlá 
48 2738 H 01 operátor sklárskej výroby –výroba dutého a lisovaného skla 
49 2977 H cukrár kuchár 
50 2978 H cukrár pekár 
51 2980 H pracovník v potravinárstve-výroba trvanlivých potravín