Železničiar

top

Niektorí z nás cestujú vlakom denne, iní ho využijú počas prázdnin alebo na služobné cesty. Všimli ste si niekedy, koľko profesií sa musí stretnúť pri jednej ceste vlakom? Signalista, výhybkár, výpravca, dozorca prevádzky, technológ, prevádzkový dispečer, kontrolór dopravy, ale aj dopravný námestník sa starajú, aby nás každý vlak doviezol bezpečne do želaného cieľa. Bez nich by sme vlaky nemohli a ani nevedeli využívať.

Profesia železničiara patrí na Slovenku k profesiám s dlhou tradíciou. Vedeli ste, že vôbec prvý vlak bol na Slovensku vypravený 20. augusta 1848. Išlo o parný vlak z Viedne do Bratislavy.

Rovnako tak u nás máme 3 658 km železničných tratí, 8 767 výhybiek, ktoré je potrebné obsluhovať. Na potulkách vlakom môže prejsť cez 2 283 mostov a popod 76 tunelov.

Železničná doprava patrí k najbezpečnejšej forme dopravy a Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) k najstabilnejším zamestnávateľom. Aktuálne zamestnávajú 13 785 pracovníkov v najrôznejších pozíciách.

Jedným z nich je aj Katka Lancúchová, ktorá svoju kariéru začala ako pokladníčka, neskôr ako samostatný komerčný pracovník a výpravca. Aktuálne pracuje ako konštruktér grafikonov a kariéru skĺbila s rodinným životom.

Profesia železničiar: Na kariérny postup nie je vysoká škola nevyhnutná

V rámci svojej profesie si prešla najskôr základnými funkciami, momentálne už pôsobí na generálnom riaditeľstve Železníc Slovenskej republiky. Porozprávala nám o výhodách svojej práce a možnostiach duálneho vzdelávania. Ako sama hovorí, dnes by sa mali oslovovať s duálnym vzdelávaním už ôsmaci. Nenechávať si prednášky o tom, na akú školu majú žiaci možnosť ísť, len do deviateho ročníka.

<< Pokračovanie článku nájdete tu >>

Prognózy trhu práce uvádzajú, že v rokoch 2018/2019 bude ŽSR potrebovať 65 pracovníkov na jednotlivé profesie a záujem žiakov je sotva jedna tretina.

Rovnako tak spoločnosť ŽSR prognózuje, v rokoch 2018 až 2026 jej vznikne na nosných prevádzkových pozíciách vplyvom odchodu do dôchodku 1 856 pracovných miest.

V rámci železničnej dopravy je možné študovať učebné odbory železničiar a elektromechanik a študijné odbory operátor prevádzky a ekonomiky dopravy, mechanik – elektrotechnik. Všetky tieto odbory sú zaradené aj do systému duálneho vzdelávania.

Učebné odbory železničiar a elektromechanik trvajú tri roky, pričom absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list. Študijné odbory mechanik – elektrotechnik a operátor prevádzky a ekonomiky dopravy majú štúdium rozdelené na štyri roky a ukončené sú maturitnou skúškou a výučným listom.

Viac o odboroch nájdete v priloženom letáčiku.pdf

Absolventi získajú pracovnú zmluvu so spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky

Priemerný plat pracovníka v daných odboroch:

Signalista 828,15 eur
Dozorca výhybiek 815,5 eur
Dozorca dopravne 837,4 eur
Tranzitér 804,23 eur
Dozorca spádoviska 989,27 eur
Výhybkár 784,82 eur


Železnice Slovenskej republiky aktuálne obsadzujú 39 pracovných pozícií v rôznych mestách Slovenska. Informácie o nich získate priamo zo stránky železníc www.zsr.sk/kariera

Denne aktualizované pracovné ponuky i z oblasti železničnej dopravy si môžete pozrieť aj na portáli www.istp.sk/.

Čo obnáša dennodenná práca na železnici si môžete pozrieť i v tomto videu:


Školy v systéme duálneho vzdelávania poskytujúci vzdelanie v odboroch s uplatnením sa v železničnej doprave.pdf

Prezentácie jednotlivých škôl:


Kompletný zoznam škôl, zamestnávateľov a učebných odborov v systéme duálneho vzdelávania nájdete: www.dualnysystem.sk/ZoznamSkol.aspx

Zoznam sa postupne dopĺňa o nové školy i zapojených zamestnávateľov. Presný zoznam na školský rok 2018/2019 bude k dispozícii vo februári 2018.

Ak Vás zaujala profesia železničiar, viac informácií o nej môžete získať aj priamo na podujatí „Študuj dopravu“, ktorá sa bude konať 6. - 7. októbra 2017 v Bratislave.